“Làm thế nào có thể vượt qua sếp của mình?” (Phần 1)

Trong một buổi training về tư duy “Nothing is impossible” – tạm dịch : không gì là không thể. Một bạn đã hỏi tôi rằng : “Nếu em vào công ty sau các anh chị đi trước, xét về kinh nghiệm lẫn kỹ năng, mối quan hệ với khách hàng em đều thua kém, liệu việc em vượt qua họ có phải là điều bất khả thi?”